Aftercare

Sonrası bakımı (aftercare), yoğun bir sahne deneyimden sonra partnerler tarafından (genellikle Top tarafından bottom’a) ayrılan  zaman ve dikkati ifade eder. Galen Fous’a göre, sonraki bakım herkes için farklı görünüyor. Ancak, en temel haliyle, sonraki bakım, tüm tarafların % 100 rahatladığından emin olmak için birbiri ile iletişim kurmak ve birbirleriyle ilgilenmek anlamına gelir. Fous, bu durumun partnerlerin bir faaliyet sonrasında, yaralarının tedavi edilmesinden tutunda, sıcak bir sevgi göstergesi olan sarılmaya kadar olan tüm iletişim yöntemlerini ifade ediyor.