Rıza

Rıza, BDSM bağlamında, bir şeyin olması için bilgilendirilmiş, zorlanmamış, etki altında kalmaksızın, iptal edilebilir ölçüde verilen bir izindir. “İptal edilebilir”, rızanın herhangi bir tarafça faaliyet sırasında veya herhangi bir zamanda geri çekilebileceği anlamına gelir. Rıza, yalnızca yasal olarak yetişkinler tarafından birbirine verilebilir (yetişkin, bulunduğunuz bölge veya ülkenin yasalarında / kanunlarında tanımlandığı şekildedir).

Bir etkinlik tüm katılımcıların rızasıyla gerçekleştiğinde, etkinliğin oy birliği ile kabul edildiği şeklinde sonuçlanır.

NCSF’ye (National coalition for sexual freedom) göre, “Rıza… belirli bir BDSM faaliyetinde bulunmak veya bir BDSM, D / s veya M / s ilişkisine girmek için iki veya daha fazla kişi tarafından yapılan bilgilendirilmiş, gönüllü bir anlaşmadır”. (1).

Rıza Seviye ve Türleri

Zımni rıza(kapalı-örtük-ima yoluyla rıza), bir kişi tarafından açıkça verilmeyen, bir kişinin eylemlerinden ve belirli bir durumun gerçeklerinden ve koşullarından (veya bazı durumlarda, bir kişinin sessizliğini veya hareketsizliğinden) çıkarılan tartışmalı bir rıza şeklidir. En İyi Uygulamalar, zımni rıza örneklerinden kaçınıldığını gösterir.

Hızlı(express), açık veya belirgin rıza, ima etmek yerine açıkça ifade edilir. Bir yazılı not veya kısa bir yazılı belge ile, veya (sözlü olarak) sözlü olmayan şekilde; başını sallamak gibi net bir jestle belirtilebilir. Bir şahıs tarafından rızanın reddedilmesi halinde, tanıkların olmadığı, yazılı olmayan veya ses veya video kaydı reddedilebilir.

Bilgilendirilmiş rıza, bir eylemin gerçekleri, sonuçları ve gelecekteki sonuçları hakkında net bir şekilde bilgilendirilmiş, takdir ve anlayışa sahip bir kişi tarafından verilir. Terim başka bağlamlarda da kullanılır.

Rıza İhlali

Farklı rıza seviyeleri olduğu gibi, başkalarının da rıza ihlali için farklı eşikleri olabilir. Rızanın ihlali dokunma/temas bile gerektirmez; birisinin kişisel alanını işgal etmeyi, belirli bir dili kullanmayı veya bir üslubu kullanmasını veya belirli bir görgü kuralına uymasını beklemeyi içerebilir. Kişisel alan işgallerinden, tecavüz ve saldırıya kadar geniş bir rıza ihlali yelpazesi vardır. Rıza ihlali yelpazesi boyunca değişen derecelerde algılanan “ciddiyet” olmasına rağmen, tüm rıza ihlalleri ciddi konulardır. Rıza ihlali, top veya bottom rollere sahip kişilerin leh veya aleyhinde gerçekleşebilir.

Rıza ihlali yaptıysanız, davranışı özel olarak veya üçüncü bir tarafla veya dahil olduğunuz BDSM topluluğunda güvendiğiniz kişilere bildirmeyi düşünün. Rıza ihlali bildirilmezse davranışlarının sorumluluğunu üstlenme ve düzeltme imkânı olmaz.

Rıza Yanlışları, Hataları

Rıza ihlalleri ciddi meseleler olsa da, rıza ihlali olarak nitelendirilen her şey rıza ihlali değildir, çünkü bazıları bunu ve diğer şartları belirsiz amaçlar için kullanabilmektedir. Kendinizi ve partnerlerinizi onur kırıcı söylem ve mantıksal hatalardan korumayı öğrenin.

Yetkin ve rıza gösteren yetişkinlerle aynı sahneyi paylaştığınızı varsaymak hatalıdır. Ayrıca, bottom müzakere etmek, gerekiyorsa yazılı sözleşme yaparak bir sahne sırasında kendileriyle ilgilenecek kişiyi belirlemekten de sorumludur.

 

Kaynaklar:

  1. https://ncsfreedom.org/images/stories/pdfs/Consent%20Counts/CC_Docs_New_011513/ConsentStatement.pdf
  2. bdsmwiki.info