Play

Play, BDSM çevrelerinde, “kinky” faaliyetleri için kullanılan genel terimdir. Bu, çok çeşitli seviyeleri, durumları kapsayan fiziksel ve zihinsel etkinlikleri içerir. Terim, BDSM kulübü ve parti topluluklarının bir arada yaptığı seksüel ve seksüel olmayan faaliyetler için de kullanılır. Çoğu BDSM kulübü ve toplulukları, oyun sahnelerini farklı sınıf ve materyaller kullanarak gerçekleştirebilir. Fiziksel aktiviteler daha çok kabul görse de, erotik hipnoz ve akıl oyunları gibi ‘zihinsel oyun’larda da “play” terimi kullanılmaktadır.

Oyun Kategorileri

Oyun (play), fiziksel ve zihinsel olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Fiziksel oyunlar daha çok kullanılan türdür ve tipik faaliyetlerden oluşur.

Fiziksel BDSM

Fiziksel BDSM, fiziksel olarak gerçekleştirilen tüm “kinky” etkinlikleri kapsar. En iyi bilinen örneklerden ikisi kırbaçlama ve esarettir. Kapsamlı sınıflar ve atölye çalışmaları, bu faaliyetleri yetkin bir şekilde yürütmek için gerekli güvenlik becerileri ve protokoller gibi teknik becerileri öğretir. Sıklıkla sadizm ve mazoşizm ile ilişkili olsa da, birçok faaliyet ağrıya odaklanmaz ve hatta hiç ilgisi bile olmaz. Acıya yoğunlaşmadan el becerisi ve öğretiye yönelik oyunları kapsar.

Zihinsel BDSM

Zihinsel BDSM, genellikle fiziksel bir bileşen olmaksızın psikolojik bir etki yaratmaya yönelik etkinliklerdir. Rekreasyonel hipnoz, buna en güzel örneklerden biridir. Bir başka kayda değer ama tartışmalı örnek ise, bir kafa karışıklığı ve / veya psikolojik çatışmanın kasıtlı olarak yaratıldığı “mind fuck” tır.

Oyun Türleri

BDSM katılımcılarının kendi yetenekleri ve ilgi alanlarına göre farklılıklar gösterir.

Light Play

Genellikle vanilla çiftler tarafından rağbet gören oyun türüdür. Hafif esaret, şaplak gibi şehvet ve erotizm ağırlıklı, çok fazla araç gereç kullanımına ihtiyaç olmayan pratiklere Light/Yumuşak veya Hafif Oyun adı verilir.

Heavy (Hard) Play

Süspansiyon, esaret ve çok çeşitli yelpazade farklı materyaller kullanılarak gerçekleştirilen riskli oyunlara verilen isimdir.

Edge Play

“Sınırları zorla” mottosu ile RACK (Bu oyun türü genellikle RACK “Risk Aware Consensual Kink” çatısı altındadır) felsefesini kabul etmiş bireylerin ve oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek oyun türüdür. İğne, kan, hipnoz gibi oyunları içerir.